Usługi


Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Kuczyński świadczy szeroki zakres usług prawnych polegających na sporządzaniu opinii prawnych, zastępstwie procesowym przed sądami i organami administracji, udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu pism procesowych.

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • prawa rzeczowego (np. ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie),
 • prawa zobowiązań (np. przygotowanie projektów umów, opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń wynikających z umów - pozwy o zapłatę itp.),
 • prawa spadkowego (np. stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku),
 • praw lokatorów,
 • praw konsumentów,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwód i separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, sprawy związane z opieką nad małoletnimi, ubezwłasnowolnienie),

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
 • repraezentacja pokrzywdzonych i powodów cywilnych na etapie postępowania sądowego,

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • reprezentacji przed organami administracyjnymi i sądowymi,
 • sporządzanie odwołań od orzeczeń organów administracyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

Z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • rozwiązania stosunku pracy,
 • naruszenia praw pracowniczych,
 • odszkodowania.

Z zakresu prawa gospodarczego Kancelaria świadczy usługi związane z kompleksową obsługa prawną podmiotów gospodarczych.