O mnie

Nazywam się Piotr Kuczyński i prowadzę Kancelarię Adwokacką w Obornikach Śląskich. Od roku 2014 jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Określenie adwokat wywodzi się z łacińskiego słowa advocare co znaczy "wzywać na pomoc", i taki jest właśnie cel wykonywania przeze mnie zawodu adwokata. W roku 2009 ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu trwającej 3 lata aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i zdaniu egzaminu adwokackiego, w dniu 30 czerwca 2014 r. złożyłem ślubowanie i rozpocząłem wykonywanie zawodu adwokata. W chwili obecnej współpracuję z kancelariami adwokackimi, notarialnymi, komorniczymi i doradztwa podatkowego, aby w sposób kompleksowy móc reprezentować interesy swoich klientów.