Honorarium

 

W kancelarii stosowane są dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

1. wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie klient i pełnomocnik już na etapie zawarcia umowy określają wynagrodzenie za konkretną sprawę. Sposób ten stosowany jest do spraw, w których możliwe jest określenie nakładu pracy, niezbędnego do wykonania usługi prawnej.

2.  wynagrodzenie godzinowe polegające na przyjęciu jednej stawki za godzinę pracy adwokata. Całkowita wartość wynagrodzenia uzależniona jest w tym przypadku od czasu pracy poświęconego na realizację usługi.

Sposób ustalania honorarium za prowadzenie sprawy każdorazowo określany jest w momencie zawierania umowy i uzależniony jest od rodzaju sprawy, poziomu jej skomplikowania oraz  wymaganego nakładu pracy. W związku z indywidualnym określaniem wynagrodzenia za prowadzoną sprawę nie jest możliwe podanie jednolitego cennika za usługi prawnicze obowiazującego w Kancelarii Adwokackiej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  ustalone są tzw. stawki minimalne stanowiące podstawę określenia wynagrodzenia.

Przkładowe wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia w sprawie o zapłatę ustalane jest w zalezności od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł — 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1 500 zł — 270 zł;
3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł — 900 zł;
4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł — 1 800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 3 600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 5 400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł — 10 800 zł;                                                                                                                    8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;                                                                                                                  9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł